Hà Nội thành lập cơ sở thu dung, điều trị cho 3.000 bệnh nhân COVID-19 nhẹ

Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top