Hà Nội tạm đóng cửa vũ trường, rạp chiếu phim hết tháng 3 phòng COVID-19

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu rạp chiếu phim đóng cửa hết tháng 3 phòng COVID-19. Ảnh: Quang Anh
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu rạp chiếu phim đóng cửa hết tháng 3 phòng COVID-19. Ảnh: Quang Anh
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu rạp chiếu phim đóng cửa hết tháng 3 phòng COVID-19. Ảnh: Quang Anh
Lên top