Hà Nội: Tách F0 ra khỏi cộng đồng để chặn đường lây nhiễm COVID-19

Cách ly y tế tạm thời khu vực ngõ 651 Minh Khai và một số điểm lân cận từ 17h ngày 1.8 sau khi có 20 ca nghi dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn. Ảnh: Hà Phương
Cách ly y tế tạm thời khu vực ngõ 651 Minh Khai và một số điểm lân cận từ 17h ngày 1.8 sau khi có 20 ca nghi dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn. Ảnh: Hà Phương
Cách ly y tế tạm thời khu vực ngõ 651 Minh Khai và một số điểm lân cận từ 17h ngày 1.8 sau khi có 20 ca nghi dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn. Ảnh: Hà Phương
Lên top