Hà Nội: Siết chặt kiểm soát, cá nhân, phương tiện "được phép mới ra đường"

Hà Nội nhận định kéo dài giãn cách gây nhiều hệ luỵ. Ảnh: Tô Thế
Hà Nội nhận định kéo dài giãn cách gây nhiều hệ luỵ. Ảnh: Tô Thế
Hà Nội nhận định kéo dài giãn cách gây nhiều hệ luỵ. Ảnh: Tô Thế
Lên top