Hà Nội sẽ xây dựng khung giờ hoạt động cho từng loại cửa hàng kinh doanh

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết dự kiến các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu có thể sẽ được mở cửa theo giờ để phòng chống COVID-19.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết dự kiến các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu có thể sẽ được mở cửa theo giờ để phòng chống COVID-19.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết dự kiến các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu có thể sẽ được mở cửa theo giờ để phòng chống COVID-19.
Lên top