Hà Nội sẽ có bao nhiêu nhà thuốc bán thuốc 24/24 giờ trong 3 ngày Tết?

Sở Y tế Hà Nội bố trí 69 nhà thuốc, quầy thuốc trực bán 24/24 dịp Tết. Ảnh: T.A.
Sở Y tế Hà Nội bố trí 69 nhà thuốc, quầy thuốc trực bán 24/24 dịp Tết. Ảnh: T.A.
Sở Y tế Hà Nội bố trí 69 nhà thuốc, quầy thuốc trực bán 24/24 dịp Tết. Ảnh: T.A.
Lên top