Hà Nội: Rà soát, không phải ai về từ Đà Nẵng cũng phải xét nghiệm COVID-19

Không phải ai về từ Đà Nẵng cũng phải xét nghiệm COVID-19. Ảnh minh hoạ: Tô Thế
Không phải ai về từ Đà Nẵng cũng phải xét nghiệm COVID-19. Ảnh minh hoạ: Tô Thế
Không phải ai về từ Đà Nẵng cũng phải xét nghiệm COVID-19. Ảnh minh hoạ: Tô Thế
Lên top