Hà Nội rà soát được hơn 72.000 người, đã test gần 50.000 trường hợp

Lên top