Hà Nội rà soát được gần 54.000 người trở về từ Đà Nẵng

Người dân Hà Nội trở về từ Đà Nẵng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Tùng Giang
Người dân Hà Nội trở về từ Đà Nẵng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Tùng Giang
Người dân Hà Nội trở về từ Đà Nẵng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Tùng Giang
Lên top