Hà Nội: Phê bình 6 quận, huyện bỏ họp ban chỉ đạo chống dịch COVID-19

Phó Chủ tịch Hà Nội Ngô Văn Quý tại cuộc họp chiều 30.9. Ảnh: Nguyễn Khánh
Phó Chủ tịch Hà Nội Ngô Văn Quý tại cuộc họp chiều 30.9. Ảnh: Nguyễn Khánh
Phó Chủ tịch Hà Nội Ngô Văn Quý tại cuộc họp chiều 30.9. Ảnh: Nguyễn Khánh
Lên top