Hà Nội: Nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn ở mức cao và khó lường

Các chốt kiểm soát tại Hà Nội. Ảnh: Hoài Anh
Các chốt kiểm soát tại Hà Nội. Ảnh: Hoài Anh
Các chốt kiểm soát tại Hà Nội. Ảnh: Hoài Anh
Lên top