Hà Nội: Người thứ 9 bị lây nhiễm SARS-CoV-2 ở điểm dịch Phúc Thọ

Phun khử khuẩn chống dịch COVID-19 ở Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang
Phun khử khuẩn chống dịch COVID-19 ở Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang
Phun khử khuẩn chống dịch COVID-19 ở Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang
Lên top