Hà Nội: Người dân đi về từ Đà Nẵng cần đến đâu để được xét nghiệm COVID-19?

Hà Nội đang tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân trở về từ Đà Nẵng. Ảnh: Tạ Quang.
Hà Nội đang tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân trở về từ Đà Nẵng. Ảnh: Tạ Quang.
Hà Nội đang tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân trở về từ Đà Nẵng. Ảnh: Tạ Quang.
Lên top