Hà Nội nên cách ly F1 tại nhà?

Hình ảnh tại điểm cách ly tập trung ở Thái Bình. Ảnh: Lao Động
Hình ảnh tại điểm cách ly tập trung ở Thái Bình. Ảnh: Lao Động
Hình ảnh tại điểm cách ly tập trung ở Thái Bình. Ảnh: Lao Động
Lên top