Hà Nội lý giải yêu cầu cách ly tập trung người đi máy bay từ TPHCM đến

Với người bay từ TPHCM đến, Hà Nội yêu cầu cách ly tập trung 7 ngày.
Với người bay từ TPHCM đến, Hà Nội yêu cầu cách ly tập trung 7 ngày.
Với người bay từ TPHCM đến, Hà Nội yêu cầu cách ly tập trung 7 ngày.
Lên top