Hà Nội kiện toàn Ban chỉ đạo thành phố phòng chống dịch COVID-19

Một cuộc họp của Sở Chỉ huy Công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội. Ảnh: Phú Khánh
Một cuộc họp của Sở Chỉ huy Công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội. Ảnh: Phú Khánh
Một cuộc họp của Sở Chỉ huy Công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội. Ảnh: Phú Khánh
Lên top