Hà Nội: Kiểm tra và xử lý các hàng quán vỉa hè vi phạm qui định chống dịch

Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội chiều 21.8. Ảnh: Nguyễn Khánh
Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội chiều 21.8. Ảnh: Nguyễn Khánh
Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội chiều 21.8. Ảnh: Nguyễn Khánh
Lên top