Hà Nội kiểm soát giấy đi đường của người dân vùng xanh, vùng đỏ ra sao?

Hiện tại, các chốt của quận, huyện, Tổ COVID cộng đồng, tổ dân phố trên địa bàn Hà nội tiếp tục hoạt động. Ảnh: Huy Giang chụp sáng 19.9
Hiện tại, các chốt của quận, huyện, Tổ COVID cộng đồng, tổ dân phố trên địa bàn Hà nội tiếp tục hoạt động. Ảnh: Huy Giang chụp sáng 19.9
Hiện tại, các chốt của quận, huyện, Tổ COVID cộng đồng, tổ dân phố trên địa bàn Hà nội tiếp tục hoạt động. Ảnh: Huy Giang chụp sáng 19.9
Lên top