Hà Nội kiểm soát được cơ bản cả 2 ổ dịch COVID-19 mới

Cách ly y tế nơi ở của ca mắc COVID-19 là nam bảo vệ Khu công nghiệp Thăng Long ngay trong tối 5.7. Ảnh: Hà Phương
Cách ly y tế nơi ở của ca mắc COVID-19 là nam bảo vệ Khu công nghiệp Thăng Long ngay trong tối 5.7. Ảnh: Hà Phương
Cách ly y tế nơi ở của ca mắc COVID-19 là nam bảo vệ Khu công nghiệp Thăng Long ngay trong tối 5.7. Ảnh: Hà Phương
Lên top