Hà Nội: Học sinh THPT có thể đi học từ ngày 9.3 nếu kiểm soát tốt COVID-19

Chủ tịch Hà Nội cho biết nếu kiểm soát dịch tốt, học sinh THPT có thể đi học trở lại từ 16.3. Ảnh minh hoạ: LĐO
Chủ tịch Hà Nội cho biết nếu kiểm soát dịch tốt, học sinh THPT có thể đi học trở lại từ 16.3. Ảnh minh hoạ: LĐO
Chủ tịch Hà Nội cho biết nếu kiểm soát dịch tốt, học sinh THPT có thể đi học trở lại từ 16.3. Ảnh minh hoạ: LĐO
Lên top