Hà Nội: Học sinh các cấp tiếp tục nghỉ đến 5.4 để phòng dịch COVID-19

Hà Nội cho học sinh nghỉ đến 5.4 phòng COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng
Hà Nội cho học sinh nghỉ đến 5.4 phòng COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng
Hà Nội cho học sinh nghỉ đến 5.4 phòng COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top