Hà Nội: Hàng trăm người xếp hàng từ sáng sớm chờ test nhanh COVID-19

Lên top