Hà Nội dừng kiểm tra người và phương tiện tại 22 chốt ra vào thành phố

Hà Nội dừng kiểm soát nhiều chốt cửa ngõ, người dân không cần khai báo.
Hà Nội dừng kiểm soát nhiều chốt cửa ngõ, người dân không cần khai báo.
Hà Nội dừng kiểm soát nhiều chốt cửa ngõ, người dân không cần khai báo.
Lên top