Hà Nội đổi chiến lược xét nghiệm trên diện rộng sang diện "hẹp" có chọn lọc

Hà Nội rà soát lấy mẫu 100% các đối tượng có các triệu chứng. Ảnh: Tùng Giang
Hà Nội rà soát lấy mẫu 100% các đối tượng có các triệu chứng. Ảnh: Tùng Giang
Hà Nội rà soát lấy mẫu 100% các đối tượng có các triệu chứng. Ảnh: Tùng Giang
Lên top