Hà Nội đề xuất có cơ chế đặt hàng các bệnh viện để xét nghiệm COVID-19

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống COVID-19. Ảnh: Lê Xuân Hải
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống COVID-19. Ảnh: Lê Xuân Hải
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống COVID-19. Ảnh: Lê Xuân Hải
Lên top