Hà Nội đã xét nghiệm COVID-19 gần 18 nghìn người về từ các ổ dịch

Xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Chí Linh- Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Chí Linh- Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Chí Linh- Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top