Hà Nội: Đã có 30 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 751

Ảnh: Phạm Đông
Ảnh: Phạm Đông
Ảnh: Phạm Đông
Lên top