Hà Nội có Trung tâm kỹ thuật cao và Tiêu hóa hiện đại bậc nhất thế giới

Toàn cảnh Trung tâm kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội
Toàn cảnh Trung tâm kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội