Hà Nội có thể xuất hiện thêm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Cán bộ y tế đang thực hiện xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Cán bộ y tế đang thực hiện xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Cán bộ y tế đang thực hiện xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top