Hà Nội: Chỉ 20 người tham dự buổi công bố dỡ bỏ cách ly thôn Hạ Lôi

Đêm mai, thôn Hạ Lôi sẽ được dỡ cách ly. Ảnh: Sơn Tùng
Đêm mai, thôn Hạ Lôi sẽ được dỡ cách ly. Ảnh: Sơn Tùng
Đêm mai, thôn Hạ Lôi sẽ được dỡ cách ly. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top