Hà Nội cần làm gì để không giãn cách lại từ đầu?

Hiện nay, số ca bệnh ở Hà Nội chỉ ở mức độ tối thiểu, chưa thể khẳng định hết ca mắc trong cộng đồng.
Hiện nay, số ca bệnh ở Hà Nội chỉ ở mức độ tối thiểu, chưa thể khẳng định hết ca mắc trong cộng đồng.
Hiện nay, số ca bệnh ở Hà Nội chỉ ở mức độ tối thiểu, chưa thể khẳng định hết ca mắc trong cộng đồng.
Lên top