Hà Nội cần 20.000 bộ kit test nhanh COVID-19, Bộ Y tế đưa ra giải pháp

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp giao ban sáng 2.8. Ảnh: BYT cung cấp
Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp giao ban sáng 2.8. Ảnh: BYT cung cấp
Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp giao ban sáng 2.8. Ảnh: BYT cung cấp
Lên top