Hà Nội cách ly y tế phường Chương Dương do có ca mắc COVID-19

Tất cả lối ra vào trên địa bàn phường Chương Dương đề bị chốt chặn 24/24/7. Ảnh: Tùng Giang.
Tất cả lối ra vào trên địa bàn phường Chương Dương đề bị chốt chặn 24/24/7. Ảnh: Tùng Giang.
Tất cả lối ra vào trên địa bàn phường Chương Dương đề bị chốt chặn 24/24/7. Ảnh: Tùng Giang.
Lên top