Hà Nội bỏ yêu cầu giãn cách ở quán ăn, chưa cho mở lại karaoke và vũ trường

Hà Nội bỏ yêu cầu giãn cách trong quán ăn. Ảnh: Thế Kỷ
Hà Nội bỏ yêu cầu giãn cách trong quán ăn. Ảnh: Thế Kỷ
Hà Nội bỏ yêu cầu giãn cách trong quán ăn. Ảnh: Thế Kỷ
Lên top