Hà Nội bổ sung 3 toà nhà làm nơi cách ly tập trung phòng COVID-19

Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp đang được sử dụng làm nơi cách ly COVID-19. Ảnh: Hồng Cường
Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp đang được sử dụng làm nơi cách ly COVID-19. Ảnh: Hồng Cường
Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp đang được sử dụng làm nơi cách ly COVID-19. Ảnh: Hồng Cường
Lên top