Hà Nội: 1 quản lý, 2 công nhân ở Thường Tín bị lây nhiễm SARS-CoV-2

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Thường Tín- Hà Nội. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Thường Tín- Hà Nội. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Thường Tín- Hà Nội. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội
Lên top