Hà Nam: Thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2, liên quan chuyến bay VN160

Kết quả xét nghiệm từ CDC Hà Nam vừa phát hiện ca mắc mới COVID-19 tại địa phương này. Ảnh: CDC Hà Nam.
Kết quả xét nghiệm từ CDC Hà Nam vừa phát hiện ca mắc mới COVID-19 tại địa phương này. Ảnh: CDC Hà Nam.
Kết quả xét nghiệm từ CDC Hà Nam vừa phát hiện ca mắc mới COVID-19 tại địa phương này. Ảnh: CDC Hà Nam.
Lên top