Hà Nam: Tập trung hỗ trợ nhân dân trong vùng cách ly

Các hội viên hội đoàn thể tại tâm dịch Đạo Lý (huyện Lý Nhân, Hà Nam) ngày đêm tiếp nhận, phân loại nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ nhân dân. Ảnh: CTV.
Các hội viên hội đoàn thể tại tâm dịch Đạo Lý (huyện Lý Nhân, Hà Nam) ngày đêm tiếp nhận, phân loại nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ nhân dân. Ảnh: CTV.
Các hội viên hội đoàn thể tại tâm dịch Đạo Lý (huyện Lý Nhân, Hà Nam) ngày đêm tiếp nhận, phân loại nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ nhân dân. Ảnh: CTV.
Lên top