Hà Nam siết chặt phòng, chống COVID-19 lây lan

Các chốt chặn đã được dựng để phong tỏa khu dân cư có ca dương tính ở Hà Nam. Ảmh Chiến Trần.
Các chốt chặn đã được dựng để phong tỏa khu dân cư có ca dương tính ở Hà Nam. Ảmh Chiến Trần.
Các chốt chặn đã được dựng để phong tỏa khu dân cư có ca dương tính ở Hà Nam. Ảmh Chiến Trần.
Lên top