Hà Nam: Rà soát 100 F1 và hơn 300 F2, phong tỏa 1 thôn hơn 1000 nhân khẩu

Phong toả thông Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Ảnh Chiến Trần
Phong toả thông Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Ảnh Chiến Trần
Phong toả thông Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Ảnh Chiến Trần
Lên top