Hà Nam ghi nhận ca mắc COVID-19 thứ 3 liên quan chuyến bay VN160

Kết quả xét nghiệm tại CDC Hà Nam vừa ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 mới là người đi trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng - Hà Nội ngày 29.4. Ảnh: CDC Hà Nam.
Kết quả xét nghiệm tại CDC Hà Nam vừa ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 mới là người đi trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng - Hà Nội ngày 29.4. Ảnh: CDC Hà Nam.
Kết quả xét nghiệm tại CDC Hà Nam vừa ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 mới là người đi trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng - Hà Nội ngày 29.4. Ảnh: CDC Hà Nam.
Lên top