Hà Nam: Đình chỉ lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Lý Nhân, Trạm Y tế Đạo Lý

Chốt kiểm dịch tại huyện Lý Nhân, Hà Nam. Ảnh VĐ
Chốt kiểm dịch tại huyện Lý Nhân, Hà Nam. Ảnh VĐ
Chốt kiểm dịch tại huyện Lý Nhân, Hà Nam. Ảnh VĐ
Lên top