Hà Nam: Cách ly xã hội xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân

Thực hiện cách ly xã hội đối với xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân, Hà Nam) từ 13 giờ ngày 1.5. Ảnh: CTV.
Thực hiện cách ly xã hội đối với xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân, Hà Nam) từ 13 giờ ngày 1.5. Ảnh: CTV.
Thực hiện cách ly xã hội đối với xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân, Hà Nam) từ 13 giờ ngày 1.5. Ảnh: CTV.
Lên top