Hà Nam: Các trường hợp F1 cho kết quả âm tính lần 1 với COVID-19

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19. Ảnh: UBND tỉnh Hà Nam cung cấp.
Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19. Ảnh: UBND tỉnh Hà Nam cung cấp.
Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19. Ảnh: UBND tỉnh Hà Nam cung cấp.
Lên top