Hà Nam: 14 ca dương tính, 3.786 mẫu âm tính, 37 mẫu đang chờ kết quả

Ngành chức năng tỉnh Hà Nam đã thiết lập vùng cách ly y tế tại 6 địa phương thuộc huyện Lý Nhân.
Ngành chức năng tỉnh Hà Nam đã thiết lập vùng cách ly y tế tại 6 địa phương thuộc huyện Lý Nhân.
Ngành chức năng tỉnh Hà Nam đã thiết lập vùng cách ly y tế tại 6 địa phương thuộc huyện Lý Nhân.
Lên top