Hà Giang cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại

Tỉnh Hà Giang cho phép một số dịch vụ được hoạt động trở lại bình thường. Ảnh: CTV.
Tỉnh Hà Giang cho phép một số dịch vụ được hoạt động trở lại bình thường. Ảnh: CTV.
Tỉnh Hà Giang cho phép một số dịch vụ được hoạt động trở lại bình thường. Ảnh: CTV.
Lên top