GS.TS bác sĩ Lê Ngọc Thành - Người thầy lên lớp không nhận lương

GS Lê Ngọc Thành đang hướng dẫn học trò trong một ca can thiệp tim mạch. Ảnh: Thanh Xuân
GS Lê Ngọc Thành đang hướng dẫn học trò trong một ca can thiệp tim mạch. Ảnh: Thanh Xuân
GS Lê Ngọc Thành đang hướng dẫn học trò trong một ca can thiệp tim mạch. Ảnh: Thanh Xuân
Lên top