GS Nguyễn Thanh Liêm - Top 100 nhà khoa học tiêu biểu Châu Á 2019

GS Nguyễn Thanh Liêm- Viện trưởng Viện Nghiên cứu tế bào gốc & công nghệ gen Vinmec vừa được công nhận là 1 trong 100 nhà khoa học tiêu biểu châu Á năm 2019. Ảnh: Vin
GS Nguyễn Thanh Liêm- Viện trưởng Viện Nghiên cứu tế bào gốc & công nghệ gen Vinmec vừa được công nhận là 1 trong 100 nhà khoa học tiêu biểu châu Á năm 2019. Ảnh: Vin
GS Nguyễn Thanh Liêm- Viện trưởng Viện Nghiên cứu tế bào gốc & công nghệ gen Vinmec vừa được công nhận là 1 trong 100 nhà khoa học tiêu biểu châu Á năm 2019. Ảnh: Vin
Lên top