GS Nguyễn Tài Thu - vị thầy thuốc bỏ tiền túi mua thuốc cho bệnh nhân nghèo

GS Nguyễn Tài Thu chữa bệnh cho bệnh nhân, đồng thời truyền dạy cho các học trò. Ảnh: Học trò cung cấp
GS Nguyễn Tài Thu chữa bệnh cho bệnh nhân, đồng thời truyền dạy cho các học trò. Ảnh: Học trò cung cấp
GS Nguyễn Tài Thu chữa bệnh cho bệnh nhân, đồng thời truyền dạy cho các học trò. Ảnh: Học trò cung cấp
Lên top