GS Nguyễn Tài Thu: Người Thầy sâu sắc, giản dị, xem nhẹ vật chất, địa vị

GS Nguyễn Tài Thu và những cống hiến cho y học Việt Nam. (Ảnh: BVCC)
GS Nguyễn Tài Thu và những cống hiến cho y học Việt Nam. (Ảnh: BVCC)
GS Nguyễn Tài Thu và những cống hiến cho y học Việt Nam. (Ảnh: BVCC)
Lên top